Beglaubigte Übersetzungen und Dolmetschertätigkeit

Niemiecko-polski słownik pojęć prawniczych

Deutsch-polnisches Wörterbuch der juristischen Begriffe


Niemiecko- polski słownik pojęć prawniczych (Das deutsch-polnische Wörterbuch der juristischen Begriffe) zawiera ponad 30.000 haseł i oferuje ponadto w załącznikach obszerny wykaz powszechnie używanych w dziedzinie prawa niemieckich skrótów, jak także przegląd i znaczenie sygnatur akt niemieckich instytucji sądowniczych, dzięki czemu możliwe jest ich uproszczone przyporządkowanie.
Słownik został wydany w formie kieszonkowej, a zawarte w nim specjalistyczne pojęcia zostały zestawione w przejrzystej formie.


Autor: Joanna Weber
ISBN: 978-3-00-054407-1
ISBN: 978-83-7856-543-7
Rok wydania: 2017
Verleger: Joanna Weber in Lübeck
Skład i druk: : Wydawnictwo Poligraf
Cena: 19,90 EUR (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Bezpośrednie zamówienia: weber_office@web.de