Patvirtinti vertimai raštu
& vertimai žodžiu

Deutsch-polnisches Wörterbuch der juristischen Begriffe

Pasiūlymas privatiems klientams

Liudijimai ir dokumentai

 • Gimimo liudijimai
 • Santuokos liudijimai
 • Pažymos apie šeiminę padėtį
 • Gyvenamosios vietos deklaracijos
 • Krikšto liudijimai
 • Atestatai
 • Brandos atestatai
 • Diplomai, garbės raštai, akademiniai laipsniai, baigimo liudijimai
 • Teismų sprendimai
 • Asmens dokumentai (pasai ir t.t.)
 • Įgaliojimai
 • Vairuotojų pažymėjimai 
 • Mirties liudijimai
 • Kiti liudijimai

Kiti vertimai

 • Sutartys
 • Privatūs laiškai
 • Tarnybiniai pranešimai
 • Kvietimai
 • Pareiškimai, prašymai
 • Straipsniai
 • Skelbimai
 • Internetiniai puslapiai
 • Ir kiti tekstai

Pasiūlymas firmoms

 • Ekspertizės
 • Sutartys
 • Dokumentai viešiems konkursams 
 • Naudojimo instrukcijos
 • Internetiniai puslapiai
 • Internetinės parduotuvės
 • Prekybos įmonių registro pažymėjimai
 • Produktų aprašymai
 • Sertifikatai ir įgaliojimai
 • Firminė korespondencija
 • Saugos dokumentų lapai
 • Prospektai ir vadovai
 • Reklaminiai prospektai 
 • PowerPoint prezentacijos
 • Užsakymai
 • Ir kiti tekstai

Biznio derybų vertimas