Przysięgłe tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne

Deutsch-polnisches Wörterbuch der juristischen Begriffe

Oferta dla klientów prywatnych

Akty i Dokumenty

 • Akty urodzenia
 • Akty ślubu
 • Świadectwa zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
 • Zaświadczenia o zameldowaniu
 • Świadectwa chrztu
 • Świadectwa szkolne
 • Świadectwa dojrzałości
 • Dyplomy
 • Wyroki sądowe
 • Dokumenty tożsamości
 • Pełnomocnictwa
 • Prawo jazdy
 • Akty zgonu
 • Inne dokumenty

Tłumaczenia ogólne

 • Umowy każdego rodzaju
 • Prywatne listy
 • Pisma urzędowe
 • Zaproszenia
 • Podania
 • Wycinki i artykuły prasowe
 • Ogłoszenia
 • Strony WWW
 • I inne teksty

Oferta dla firm

 • Ekspertyzy
 • Umowy
 • Dokumenty do zamówień publicznych
 • Instrukcje obsługi
 • Strony WWW
 • Sklepy internetowe
 • Wyciągi z rejestru handlowego
 • Opisy produktów
 • Certyfikaty
 • Korespondencja biznesowa
 • Karty charakterystyki
 • Prospekty
 • Prospekty i ulotki reklamowe
 • Prezentacje PP
 • Zamówienia
 • I inne teksty

Tłumaczenia rozmów i negocjacji  biznesowych